Monday, September 1, 2014

Kemerdekaan Sejati

Oleh : Pdt. Dr. Erastus Sabdono
artikel dari Warta Rehobot.


Seseorang dapat sungguh-sungguh mengalami kemerdeakaan bila tetap berada di dalam Firman (Yoh. 8:31-32). Tetap dalam Firman maksudnya agar hidup kita selaras dengan Firman Tuhan (dituntun dan dipandu oleh Firman Tuhan). Bila demikian maka ia disebut sebagai murid. Tanpa disadari banyak orang Kristen yang hidup dalam kefasian. Pasif dalam mencari pengenalan akan kebenaran. Penganalan akan kebenaran disini dapat membuat seseorang merdeka. Iblis sering menipu dengan kepasifan sehingga hari-hari hidupnya tidak belajar Firman Tuhan dengan tekun. Iblis mengisi oikiran dengan berbagai sampah-sampah dari tontonan di layar kaca sampai layar lebar dan berbagai media lain yang tidak mengajarkan kebenaran. Hal ini akan menyebabkan seseorang tidak menggunakan kebebasan bertindak dan mengambil keputusan dengan cerdas dan cermat. bnyak manusia yang tidak jelas arah perjalanan hidupnya sebab kepafisan ini. Tidak jarang dijumpai orang Kristen yang mohon bimbingan Tuhan, mohon arah untuk memulihkan kehidupannya tetapi tidak pulih-pulih, sebab ia tidak melangkah untuk mencari kebenaran. Padahal Tuhan menghendaki melangkah dulu mengenal kebenaran. Mengenal kebenaran identik dengan mengenal Allah, mengenal pribadi-Nya, mengenal kehendak-Nya, mengerti maksud-maksud-Nya.
Pengenalan yang bertumbuh melalui pergumulan kengkrit inilah yang membuahkan kemerdekaan. Kenyataannya dapat dilihat banyak orang Kristen yang sudah merdeka tetapi sebenarnya masih terikat dengan berbagai ikatan disa. Kemerdekaan yang diakui dan dirasanya sebenarnnya hanyalah mimpi semata-mata atau fantasi. Berkenaan dengan hal ini perlu diketahui ada dua jenis kemerdekaan. Kemerdekaan pasif dan kemerdekaan yang diterima dari Tuhan Yesus yang membuat seseorang tidak dimiliki oleh kuasa kegelapan lagi. Dengan kemerdekaan ini seseorang dapat bertumbuh dalam kesempurnaan. Kemerdekaan aktif adalah kelepasan dari ikatan-ikatan dosa buah dari pergumulan pribadi dengan pimpinan Roh Kudus yang membuat seseorang semakin terikat dengan Tuhan. Kemerdekaan aktif adalah sebuah perjuangan yang terus menerus sampai Tuhan datang kembali, tidak boleh berhenti dan tidak bisa berhenti. Kemerdekaan aktif menuntut kesungguhan. Semakin orang merdeka semakin ia menikmati damai sejahtera Tuhan. Tidak sedikit orang Kristen yang hanya memiliki kemedekaan pasif dan tidak bertumbuh dalam kemerdekaan aktif, sehingga mereka tidak bertumbuh makin merdeka. Mereka adalah orang-orang Kristen yang tidak mengerti arah hidup kekristenannya; orang Kristen yang tidak bertanggung jawab. -solagracia-


Kemerdekaan aktif adalah kelepasan dari ikatan dosa dengan pimpinan Roh Kudus yang membuat seseorang semakin terikat dengan Tuhan

No comments:

Post a Comment