Friday, June 7, 2013

Mukjizat Terbesar

By: Wignyo Tanto

Sebenarnya mukjizat terbesar adalah ketika manusia yang tadinya tidak mengenal Kebenaran lalu mulai mengenal, belajar, lalu mengerti, sehingga terjadi perubahan pola pikir.

Perubahan pola pikir ini akan memicu perubahan-perub­ahan yang lain, perubahan gaya hidup, perubahan tingkah laku, perubahan perasaan, dan perubahan sikap terhadap hidup ini sebagai manusia ciptaan Tuhan.

Inilah yang dimaksudkan oleh Paulus dengan Metamorfousthe (μεταμορφουσθε)­ di Roma 12:2, yaitu pembaruan cara berpikir.

Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna.
Roma 12:2

No comments:

Post a Comment